صبح روز شنبه مورخ 1394/9/7 آقای موسی پور بخشدار گلزار به همراه کارشناسان و آقایان نیکپور دهیار و شادکام رئیس شورای اسلامی روستای زارچوئیه از مسائل و مشکلات در روستای میرشادی بازدید میدانی به عمل آوردند در طی این بازدید مقررگردید پیگیری لازم جهت تسطیح مسیر روستایی توسط طرح عشایری شهرستان انجام گردد.