صبح روز شنبه مورخ 1395/2/18 جلسه هماهنگی سفر کاروان ریاست محترم جمهوری اسلامی با دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای بخش گلزار به زعامت اقای موسی پور بخشدار گلزار در محل بخشداری برگزار گردید.
در این جلسه آقای بخشدار ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین سخنان در خصوص نحوه برگزاری و زمان مراسم و همچنین نحوه استفاده از سامانه پیامکی ریاست جمهوری ایراد نمودند