صبح روز یکشنبه مورخ 1395/2/26 جلسه رسیدگی به تعویض شبکه آب آشامیدنی شهر گلزار به ریاست آقای موسی پور بخشدار گلزار و حضور ریاست آبفای شهرستان بردسیر در محل بخشداری تشکیل گردید. در این جلسه آقای بخشدار ضمن تشکر از آقای افضلی در خصوص روند تعویض شبکه آب آشامیدنی، تسریع در تعویض لوله گذاری را خواستار بودند. در ادامه آقای افضلی اعلام داشتند که در ابتدا خط تعویض لوله گذاری در شهر گلزار به میزان دو کیلومتر مصوب شده بود ولی به دلیل نیاز تا به امروز نزدیک به ده کیلومتر با اعتباری به مبلغ 3/000/000/000 ریال در شهر گلزار تعویض لوله داشته ایم و در پایان اعلام داشتندظرف مدت یک هفته تعویض لوله گذاری به پایان میرسد.