صبح روز چهارشنبه مورخ 1395/2/29 جلسه سرمایه گذاری و اشتغال بخش گلزار در قالب اجتماعی کردن نظم و امنیت با حضور فرماندار شهرستان بردسیر و بخشدار گلزار و حضور آقایان سرهنگ منصوری رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان، سرهنگ پاسدار معاون اجتماعی فرماندهی استان، سرهنگ جهانشاهی فرماندهی انتظامی شهرستان بردسیر، سرهنگ یوسفی رئیس دفتر تحقیقات کاربردی استان، سرهنگ بازنشسته امیری رئیس کانون بازنشستگان استان، سروان دکتر عضدی کارشناس ارشد دفتر تحقیقات، ستوانیکم گلستانی فرماندهی پاسگاه گلزار و اعضای شورای اداری بخش در محل بخشداری برگزار گردید. در ابتدا جلسه آقای موسی پور ضمن خیرمقدم و تبریک اعیاد شعبانیه به حاضرین همکاری خود و شهرستان را به جهت برگزاری طرح اجتماعی کردن نظم و امنیت اعلام نمودند، و در ادامه مسئولین اجرایی طرح در خصوص نحوه و چگونگی اجرای برنامه سخنانی ایراد نمودند و بیانگر این موضوع بودند که رسیدن به توسعه نیاز به امنیت داشته و وجود امنیت در قبال پیشگیری قابل اجرا خواهد بود.