صبح روز شنبه مورخ 1395/3/8 جلسه رسیدگی به حفر چاه آب آشامیدنی روستای چهارطاق با حضور معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری، بخشدار گلزار، مسئول آبفار شهرستان، شورای اسلامی و دهیاری روستا در محل بخشداری برگزار گردید. ابتدای جلسه آقای موسی پور ضمن عرض خیرمقدم به مدعوین جلسه سخنانی در خصوص مسائل و مشکلات آب آشامیدنی روستاهای بخش ایراد نمودند و در ادامه آقای ایرانمنش بیانگر این موضوع بودند که اعتبار دولتی برای اجرای حفر چاه آماده است و نیاز همکاری مردم با مسئولین مربوطه باعث پیشرفت سریع کار میشود. در پایان آقای حسامی گزارشی از عملکرد و هزینه های انجام شده پروژه روستای چهارطاق را مطرح نموده و قول مساعد داده اند که ظرف مدت ده روز آینده نسبت به ژئوفیزیک نمودن چند نقطه جهت حفر چاه اقدام نمایند.