با تلاش و پیگیری های آقای موسی پور بخشدار گلزار، سعید معاذالهی دهیاری، و شورای روستای صاحب آباد و زحمات دفتر روستایی استانداری معابر اصلی روستای صاحب آباد با متراژی بیش از هشت هزار متر مربع زیرسازی و آسفالت گردیده است و بیش از 80 درصد کوچه های روستای مذکور زیر سازی و آماده آسفالت می باشد که تا پایان تابستان پس از جابجایی تیرهای برق آسفالت می شوند.