عناوين مطالب وبلاگ
- آسفالت معابر اصلی روستای صاحب آباد
- برگزاری مراسم روز جهانی قدس در بخش گلزار
- اجرای زیرسازی روستای شیرینک
- برگزاری جلسه رسیدگی به حفر چاه آب آشامیدنی روستای چهارطاق
- بازدید بخشدار از روند گازکشی مسجد جامع و گاز رسانی سطح شهر
- برگزاری جلسه اشتغال و سرمایه گذاری بخش گلزار
- برگزاری جلسه رسیدگی به تعویض شبکه آب آشامیدنی شهر گلزار
- طبیعت گلزار در بهار 1395
- گزارش استقبال مردم بخش گلزار از ریاست محترم جمهور1395/2/21
- برگزاری جلسه هماهنگی سفر کاروان ریاست محترم جمهوری با دهیاران و شوراها
- استقبال از رئیس جمهور محترم جناب دکتر روحانی
- برگزاری جلسه هماهنگی جهت سفر کاروان ریاست محترم جمهوری
- جاری شدن سیل در روستای صاحب آباد روز سه شنبه 1395/2/14
- آزاد سازی پایانی مسیر خط انقال گاز
- جلسه اشتغال وسرمایه گذاری بخش گلزار باحضورکارکنان و بازنشستگان نیروی انتظامی
- برگزاری جلسه رسیدگی به آزاد ساز مسیر خط انتقال گاز شهر گلزار
- پایان پروژه دسترسی مسیرهای روستایی عباس آباد و تقی آباد
- شروع زیر سازی دسترسی ورودی روستای عباس آباد
- سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل برهمگان مبارک باد
- برگزاری جلسه شورای انتظامی بخش گلزار
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد